21 RESULTATS

Celulosa Industrial del Alto Ter, SA - CIAT

Molí del Racó

Sant Sadurní d'Anoia

(+34) 938 910 019

http://www.ciatsa.com/index.php?lang=CA

ciatsa@ciatsa.com

Indústries del paper

Fabricació i transformació de paper i cartró.

Embalatge: packaging de cel•lulosa emmotllable. Avicultura industrial i retràctil; fructícola alvèols fruita i meló; vinícola bordelesa, borgonya i cava.

Ubicació

Circuitos Magnéticos, SL

Molí del Racó

Sant Sadurní d'Anoia

(+34) 938 910 422

Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

Ferro i acer.

Ubicació

Circuitos Magnéticos, SL

Molí del Racó

Sant Sadurní d'Anoia

(+34) 938 910 422

Ferro i acer.

Ubicació

Dcamm, SCP

Molí del Racó

Sant Sadurní d'Anoia

(+34) 938 184 178

Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

Enginyeria mecànica.

Motlles i matrius.

Ubicació

Disfrimur, SL

Molí del Racó

Sant Sadurní d'Anoia

(+34) 938 913 230

http://www.disfrimur.com/ca/

jmarin@disfrimur.com

Transport terrestre; transport per canonades

Operador logístic.

Transport de mercaderies sector alimentació.

Ubicació

Embalajes Mendoza, SL

Molí del Racó

Sant Sadurní d'Anoia

(+34) 936 803 805

http://www.embalajesmendoza.com/

info@embalajesmendoza.com

Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització

Compra-venda de palets, embalatges i contenidors.

Gestor de residus.

Ubicació

Eureka Flooring, SL - Goodbuyfloors

Molí del Racó

Sant Sadurní d'Anoia

(+34) 938 913 165

http://www.goodbuyfloors.es/

ventas@goodbuyfloors.es

Activitats especialitzades de la construcció

Venda de paviments lleugers per internet.

Productes d'instal·lació i de manteniment.

Ubicació

Eureka Flooring, SL - Goodbuyfloors

Molí del Racó

Sant Sadurní d'Anoia

(+34) 938 913 165

http://www.goodbuyfloors.es/

ventas@goodbuyfloors.es

Activitats especialitzades de la construcció

Venda de paviments lleugers per internet.

Productes d'instal·lació i de manteniment.

Ubicació

18