ESTUDI: MILLORA DE LA GESTIÓ DE POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE L’ALT PENEDÈS (PAE’s)


ESTUDI: MILLORA DE LA GESTIÓ DE POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE L’ALT PENEDÈS (PAE’s)

L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès té com a objectiu el desenvolupament d’un estudi sobre la millora de la gestió dels PAE’s de l'Alt Penedès amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat d'aquestes zones econòmiques. Igualment,  atraure i retenir empreses de valor afegit. 

L'estudi donarà elements per continuar millorant i promocionant  les àrees d’activitat econòmica  i reforçarà l'eina comarcal que és la suma de tots els ens locals de la comarca "poligonsaltpenedes.com". 

L'Estudi també reforçarà l'ocupació de qualitat i ajudarà, sens dubte, a millorar els factors de competitivitat pel que fa a les infraestructures i serveis de les zones d'activitat econòmica i permetent  fer un pas més avançant  cap un model d' "Smart Comarcal ",  perquè donarà elements als ajuntaments per planificar  i millorar la gestió en una mateixa direcció.

L'estudi permetrà treballar amb  en noves fórmules de governança i fórmules de gestió basades a partir de  la   Reactivació de la " Taula de reindustrialització comarcal" .

L'estudi tindrà dues  parts,

-          La primera serà un estudi de camp per conèixer la situació actual de la gestió actual dels PAE’s de la comarca i l'elaboració d'un DAFO amb una proposta d'actuació que ens permeti incidir en la millora de la gestió de tots els PAE’s.

-          La segona part es treballarà  per municipis  i/o  supramunicipal per cercar estratègies consensuades i actuacions que millorin tota la gestió dels PAE’s vinculat a la Taula de reindustrialització comarcal on estan representats tots els agents territorials.

 

Aquesta actuació serà plurianual.

Objectius :

- Elaborar un estudi que  en permeti identificar, descriure  i diagnosticar e les figures de gestió als polígons industrials existents. a tots els municipis de l'Alt Penedès.

-  Concertar amb els municipis accions d'organització , de  promoció dels PAE's per que augmentin el seu  impacte i notorietat.

-  Actuar en un marc de concertació territorial i augmentar instal·lació d'empreses i, com a conseqüència ,l’ocupació en el territori

-  Col·laborar i sumar massa crítica per facilitar que es duguin a  terme canvis positius als polígons i, alhora, ésser el  pol d’atracció per a les inversions tant públiques com privades. Igualment, augmentant  la productivitat de les empreses i la qualitat i competitivitat dels polígons (millorar l'atractiu).