25 RESULTATS

Beguverd, SLU

La Gelidense

Gelida

(+34) 937 727 921

http://beguverd.com/

beguverd@beguverd.com

Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen

Realització i manteniment de zones verdes, reparació d'obra civil, disseny i manteniment de jardins.

Disseny, construcció, transport de materials, instal·lació sistemes de reg i manteniment de zones enjardinades.

Ubicació

Formaconsul Universal, SLU

La Gelidense

Gelida

(+34) 937 792 335

http://www.formaconsul.es/

info@formaconsul.es

RRHH, Consultoria i Formació, agència de col·locació

Ubicació

Gasol i Hernandez, SL

La Gelidense

Gelida

(+34) 930 000 571

http://www.gasolhernandez.net/

info@gasolhernandez.net

Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes

Subministrament de productes, maquinària i accessoris per a neteja professional.

Ubicació

Gruas Corbera, SL

La Gelidense

Gelida

(+ 34) 902 247 575

Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes

Transport de mercaderies per carretera

Assistència a carretera i grues

Ubicació

Hecapo, SA

La Gelidense

Gelida

(+34) 937 083 106

http://www.hecapo.com/web/home.php

comercial@hecapo.com

Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

Fabricació i comercialització de productes i accessoris de coure i llautó per al sector de la refrigeració.

Ràcords i accessoris de coure i llautó.

Ubicació

Informació no disponible

La Gelidense

Gelida

Ubicació

Informació no disponible

La Gelidense

Gelida

Ubicació

Informació no disponible

La Gelidense

Gelida

Nau sense informació

Ubicació

2