59 RESULTATS

Adril Traders, SL

Can Ferrer I i II

Sant Sadurní d'Anoia

(+34) 938 184 042

http://www.adriltraders.com/

contacto@adriltraders.com

Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

Fabricació i comercialització de fibres de polipropilè per a ciment.

Bosses de polipropilè per al correcte assecat del formigó.

Ubicació

Ambifred Serveis industrials, SL

Can Ferrer I i II

Sant Sadurní d'Anoia

(+34) 938 912 583

Instal·lacions de fontaneria i climatització

Ubicació

Antonio Jimenez Serra

Can Ferrer I i II

Sant Sadurní d'Anoia

(+34) 938 910 968

http://canbatista.es

ajimenez4@hotmail.es

Fabricació de maquinària i equips ncaa

Tall de xapa magnètica i muntatge de nuclis magnètics per a transformadors.

Nuclis magnètics per transformadors monofàsics, trifàsics i reactàncies. Xapa magnètica Go, tall a diferents mesures segons les necessitats del client. Matriceria i mecànica.

Ubicació

Antonio Jimenez Serra

Can Ferrer I i II

Sant Sadurní d'Anoia

(+34) 938 910 968

http://canbatista.es

ajimenez4@hotmail.es

Fabricació de maquinària i equips ncaa

Tall de xapa magnètica i muntatge de nuclis magnètics per a transformadors.

Nuclis magnètics per transformadors monofàsics, trifàsics i reactàncies. Xapa magnètica Go, tall a diferents mesures segons les necessitats del client. Matriceria i mecànica.

Ubicació

Ara Vinc, SL

Can Ferrer I i II

Sant Sadurní d'Anoia

(+34) 902 340 680

http://www.aravinc.com

info@aravinc.com

Transport terrestre; transport per canonades

Dipòsit de custòdia documental i control de documents de l'empresa.

Organització d'arxius, consultoria documental, gestió i custòdia de documents i destrucció certificada i confidencial.

Ubicació

Ara Vinc, SL

Can Ferrer I i II

Sant Sadurní d'Anoia

(+34) 902 340 680

http://www.aravinc.com

info@aravinc.com

Transport terrestre; transport per canonades

Dipòsit de custòdia documental i control de documents de l'empresa.

Organització d'arxius, consultoria documental, gestió i custòdia de documents i destrucció certificada i confidencial.

Ubicació

Bambó Blau, SL

Can Ferrer I i II

Sant Sadurní d'Anoia

http://www.bamboblau.com/

info@bamboblau.com

Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes

Importació, comerç a l'engròs i venda exclusiva a professionals de mobiliari.

Mobles.

Ubicació

Benzinera Galp

Can Ferrer I i II

Sant Sadurní d'Anoia

Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes

Comerç al detall de combustibles sòlids, líquids, gaseosos i productes similars.

Combustibles

Ubicació

16