Parcel·les / Naus disponibles

Empreses instal·lades

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

Xarxa clavegueram

Enllumenat públic

Subministrament aigua

Subministrament gas

Subministrament electricitat

Cobertura mòbil

ADSL

Fibra òptica

Cardioprotegit

SERVEIS AL POLÍGON

Serveis empresarials

Entitats financeres

Oficina de correus

Serveis generals

Bar / Restaurant

Benzinera

Serveis medioambientals

Recollida de residus

Reciclatge

MOBILITAT

Accessibilitat

Vianant

Tren

Autobús

Aparcament

Aparcament vehicles

Aparcament camions

Senyalització

Senyalització vertical

Senyalització horitzontal

Senyalització informativa