INFORMACIÓ SOBRE SUBVENCIONS I AJUTS


  1. Programa Kit Digital de suport a la digitalització.
  2. Ajuts i subvencions a la contractació. Mesures de foment de l'ocupació.
  3. Cercadors de mesures i ajuts a empreses i professionals.
  4. Next Generation EU. Pla de recuperació per a Europa.
  5. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
  6. Institut Català de FinancesLínia de préstecs “ICF Agroclima”

1. PROGRAMA KIT DIGITAL DE SUPORT A LA DIGITALITZACIÓ: és un programa del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, gestionat per l’Entitat Pública Empresarial Red.es, que s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’Agenda España Digital 2025, i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025. A més, és finançat pels fons NEXT GENERATION EU.

El programa KIT DIGITAL ofereix ajuda econòmica a pimes (fins a 49 treballadors) i autònoms per a implementar projectes de digitalització. En funció del nombre de treballadors, les empreses podran accedir a un bo digital d’entre 2.000 i 12.000 euros.

Més informació: KIT DIGITAL Acelera Pyme, Programa KIT DIGITAL de suport a la digitalització, PROGRAMA KIT DIGITAL, vídeo explicatiu

 

2. AJUTS I SUBVENCIONS A LA CONTRACTACIÓ (Canal empresa): La vostra empresa es pot acollir a diversos ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes empresarials de la seguretat social per a la contractació de determinats perfils de treballadors:

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya_Mesures de foment de l'ocupació: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits-actuacio/foment-ocupacio/

3. ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa:  és un cercador de línies de finançament i ajuts elaborat per ACCIÓ. Conté informació de diferents organismes adreçada a empreses, entitats i emprenedors. Cercador d'ajuts i serveis per a l'empresa a Catalunya

Canal Empresa. Cercador de mesures i ajuts a empreses i professionals: Servei de finançament unificat

 

4. NEXT GENERATION EU. PLA DE RECUPERACIÓ PER A EUROPA: el Fons NGEU és un instrument aprovat el 21 de juliol pel Consell Europeu que té com a finalitat contribuir a la reconstrucció dels membres de la Unió Europea,  reparant els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia de la COVID-19 i alhora impulsar la transició ecològica i digital dels països de la Unió Europea.

Més informació: Ministerio de Hacienda y Función Pública , Generalitat de Catalunya_Oficina Next Generation EU: Accedeix als fons europeus Next Generation per a la transformació digital i ecològica

 

5. PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA: traça el full de ruta per a la modernització de l'economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic i la creació d'ocupació, per a la reconstruccó econòmica sòlida, inclusiva i resilient després de la crisi de la COVID i per respondre als reptes de la pròxima dècada.

Més informació_Cercador de convocatòries: https://planderecuperacion.gob.es/ 

6. Institut Català de Finances_Línia de préstecs “ICF Agroclima”: