ECONOMIA CIRCULAR


L’economia circular és un model econòmic orientat a l’assoliment de sistemes de producció i consum més eficients, que preservin els recursos dins d’un cicle continu i n’optimitzin el seu valor. La seva essència és el retorn dels residus al procés productiu per tal d’ evitar l’impacte mediambiental. Pel que fa a les energies renovables, són una alternativa als combustibles fòssils i poden afavorir les empreses locals i les empreses socials. A nivell industrial, són moltes les iniciatives per a la transició energètica als polígons industrials en clau d’economia circular i d’altres iniciatives dirigides a un canvi de paradigma. Per a més informació:

Pacte Industrial de la RMB

Observatori d'Economia Circular

Iniciatives desenvolupades a Catalunya

#catalunyacircular