PENEDÈS CIRCULAR


L'ECONOMIA CIRCULAR

És un model econòmic orientat a l’assoliment de sistemes de producció i consum més eficients, que preservin els recursos dins d’un cicle continu i n’optimitzin el seu valor. La seva essència és el retorn dels residus al procés productiu per tal d’ evitar l’impacte mediambiental.

Pel que fa a les energies renovables, són una alternativa als combustibles fòssils i poden afavorir les empreses locals i les empreses socials. A nivell industrial, són moltes les iniciatives per a la transició energètica als polígons industrials en clau d’economia circular i d’altres iniciatives dirigides a un canvi de paradigma. Per a més informació:

Penedès Circular: és un programa que convida a les empreses a iniciar un procés de transformació cap a l’economia circular i la simbiosi industrial com a estratègia per a la competitivitat i la reactivació econòmica.

Borsa de SubProductes i matèries primeres de Catalunya (residurecurs.cat): és un servei gratuït del Consell General de Cambres de Catalunya i l'Agència de Residus de Catalunya perquè les empreses usuàries publiquin anuncis d'ofertes i demandes de residus, excedents, subproductes i altres matèries primeres i puguin reduir despeses, en facilitar la cerca d'oportunitats de reutilització i reciclatge. Aposta també per una concepció del residu com a recurs, element clau per a la transició cap a un model d'economia circular. Tríptic informatiu

Pacte Industrial de la RMB: és una associació constituïda l’any 1997 amb la missió de configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats per impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i millorar la cohesió social i la sostenibilitat al territori metropolità.

Observatori d'Economia Circular: visibilitzar els esforços que fa Catalunya en matèria d’economia verda i circular i fer difusió dels èxits assolits

Iniciatives desenvolupades a Catalunya

#catalunyacircular