Nou servei d’atenció digital per informar de les mesures econòmiques per fer front al COVID-19


La Finestreta Única Empresarial, del Departament d’Empresa, ofereix a partir del 19 de març de 2020, un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat per fer front a la situació excepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2

Des de Canal Empresa, a més, es podran realitzar totes les gestions necessàries per acollir-se a les mesures previstes pel Govern de la Generalitat, com ara:
Ajuts per al treballadors autònoms amb pèrdua dràstica d’ingressos
Sol·licitar la constatació de l'existència de força major (regulació d’ocupació)
Sol·licitar l’autorització de regulació d'ocupació temporal per força major per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

Més informació: Servei atenció digital