El Govern aprova reduir a la meitat el cànon de l'aigua per a activitats econòmiques


Per garantir la liquiditat de les famílies i empreses, s'aplicarà una reducció del 50% del cànon de l’aigua per a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig), així com una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques.

Pel que fa a l’atenció a les empreses, es posa a disposició del sector un servei d’atenció personalitzada a través de Canal Empresa.


Més informació: Mesures econòmiques canon d'aigua