Ajuts destinats a fomentar l’emprenedoria femenina i la creació d’empreses per part de dones


L'objecte d'aquesta línea és la concessió d'ajudes a dones que s'hagin iniciat un projecte empresarial per compte propis i que s'hagi inscrit en el Règim Especial d'autònoms i autònomes per compte propi, en un col.legi professional o mutualitat en qualsevol província d'Espanya, a partir de l'1 d'octubre del 2019.

Aquesta convocatòria compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).Període de presentació de sol·licituds: entre el 19/11/2020 i el 18/12/2020 .

Més informació

Càmara de comercio de España