Jornada Economia circular: Els beneficis de l'Economia Circular, un procés d'aprofitament i de rediseny del futur i nous models de negoci


En aquesta jornada on line, es vol aportar llum sobre com l’economia circular. Ens trobem davant d’una transformació del model econòmic: l’economia lineal dominant fins al moment -fortament qüestionada a causa de la seva dependència de recursos no renovables- deixa pas a l’economia circular, una nova manera de generar valor econòmic, ambiental i social més responsable, resilient i competitiva.

 

Permet generar nous models de negoci innovadors a les nostres terres (VEUREM EXEMPLES). Fomentar també una actitud proactiva davant aquests canvis per transformar-los en oportunitats reals. Identificar vies per aprofitar l’economia circular en cada empresa o projecte. L’ecodisseny de productes, la innovació en els processos productius i en l’oferta de productes i serveis, així com el canvi en els hàbits de consum són elements imprescindibles.

 

L'economia circular es basa en l’aprofitament màxim dels recursos del territori, posant l’accent en l’aprofitament, la reducció, la reutilització i el reciclatge, reduint així el consum de matèries primeres i d’energia, reduint els recursos generats i les emissions dels processos productius, i aprofitant els subproductes generats.

 
INSCRIPCIONS