Programa d'Ajuts a Inversions d'Alt impacte


 
Resolució EMC/1084/2021,de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.

Més informació a


ACCIÓ-Agència per la competitivitat de l'empresa