Convocatòria d’ajuts del Programa Industria 4.0


La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona informa de la Convocatòria Indústria 4.0 2021. 

Aquest programa té com a objectiu la implantació de tecnologies habilitadores per a impulsar l’evolució del Sector Industrial cap a l’anomenada Indústria 4.0, com a eines clau a la seva estratègia empresarial, desenvolupant d’aquesta forma la millora de la seva competitivitat gràcies a una gestió i producció més eficient, a la generació de noves oportunitats de comercialització o creant nous productes i/o serveis. 

Si ets un autònom o PIME, i desenvolupes la teva activitat en el marc de les Indústries extractives, manufactureres, de subministre d’energia, aigua, gas o la gestió de residus pots accedir a aquesta convocatòria per: 

En una fase inicial realitzar un assessorament individualitzat i gratuït, per identificar àrees prioritàries de millora: 
– Gestió de la producció (MES, GMAO, traçabilitat) 
– Infraestructura a planta productiva (SCADA, IoT) 
– Optimització de processos de producció 
– Solucions de gestió empresarial (ERP, RPA) 
– Gestió logística 
– Enginyeria de producte (PLM, AR/VR, impressió 3D) 
– Intel·ligència de negoci 
– Senyalística digital a planta 
– Eines col·laboratives 
En una segona fase podeu rebre ajuts pel 40% de les despeses elegibles prefinançades relacionades fins recuperar un màxim de 8.000€.

 

Aquestes ajudes econòmiques per al desenvolupament de plans de recolzament a l’incorporació de TIC en empreses industrials cofinançat per l’Unió Europea (Fons FEDER) és una mesura per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19.

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins a les 12h del dia 16 de juliol de 2021, tot i que el termini es podrà escurçar en cas d’esgotar-se el pressupost.

 


Més informació