Subvencions destinades a contractar a persones joves menors de 30 anys.


El SOC obre les convocatòries d'ajuts a empreses, autònoms i cooperatives de treball associat per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys durant un any i a jornada completa. En total, s'hi destinen 125 milions d’euros, que permetran la contractació de més de 7.000 persones joves sense feina.

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria a les 9:00h fins el 31 de març del 2022 a les 15:00h.

El contracte es pot haver formalitzat fins a 1 mes d’anterioritat a la Resolució. La data límit per subscriure contractes és el 28 de febrer de 2022, inclòs.

Es pot subscriure un contracte per una durada superior o un contracte indefinit. En aquests casos la part subvencionada seran els dotze primers mesos.

Més informació Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Normativa:

- Resolució EMT/3862/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC - Contractació pràctiques).
- Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (SOC-CONTRACTACIÓ).