Subvenció: contractació laboral de persones de 30 i més anys.


Són subvencionables els contractes indefinits i temporals amb una durada mínima de 12 mesos, i també els contractes d'obra i servei que aportin una declaració responsable que indiqui una durada mínima del contracte de 12 mesos.

Quin és l’import de la subvenció de la present convocatòria?
Aquesta convocatòria subvenciona el salari mínim interprofessional del 2021, en aquest sentit -i d'acord a l'article 7 de la Resolució EMT/3840/2021- la quantia del mòdul econòmic subvencionable mensual és de 1.473,71€, multiplicat pel nombre de mesos sencers des de la data de subscripció del contracte fins al 31/12/2022.

Més informació Servei Públic d'Ocupació de Catalunya