Ordre EMT/116/2022, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes.


1. Objecte de l’ajuda:

Es tracta d’un procediment de concessió de subvencions a micro, petites i mitjanes empreses industrials i de serveis a la producció per a la implementació de projectes de transformació digital, mitjançant l’adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) i la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0, necessàries per a la transformació digital del procés productiu de plantes ubicades a Catalunya, que permetin millorar la competitivitat i la sostenibilitat en un entorn de pandèmia i de transformació del sector industrial.

2. Quantia dels ajuts:

La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible, amb un màxim de 50.000,00 euros d’ajut per projecte.Més informació: ORDRE EMT/116/2022, de 18 de maig