DESCARBONITZACIÓ MUNICIPAL A PARTIR DE LA BIOENERGIA


En el marc del Penedès Circular, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la Mancomunitat Penedès-Garraf i el Clúster de la Bioenergia organitzen de forma conjunta aquesta jornada per promoure la descarbonització als municipis.

Actualment les xarxes de calor amb biomassa juguen un paper clau en la descarbonització dels equipaments municipals i en la reducció de l’ús de combustibles fòssils, especialment el gas natural. Per tant, són infraestructures clau per assolir els objectius marcats envers la reducció de la dependència energètica, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.

El Penedès-Garraf és una regió rica en biomassa forestal i alhora és una zona amb un elevat risc d’incendis forestals, amb potencials i greus afectacions a la població que rodeja la seva massa boscosa.

Diferents ajuntaments d’aquestes comarques, han decidit fer un pas endavant, i apostar per la biomassa com a font d’energia renovable i recurs de millora de la biodiversitat dels seus boscos.

Aquesta jornada presenta l’experiència de les principals xarxes de calor de biomassa d’aquest territori, comentant la situació actual i futura per al seu desenvolupament i ampliació, i forma part del cicle de Jornades de Bioeconomia al Penedès-Garraf com una oportunitat de transformació econòmica i ambiental del territori.

Actualment les xarxes de calor amb biomassa juguen un paper clau en la descarbonització dels equipaments municipals i en la reducció de l’ús de combustibles fòssils, especialment el gas natural. Per tant, són infraestructures clau per assolir els objectius marcats envers la reducció de la dependència energètica, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.

El Penedès-Garraf és una regió rica en biomassa forestal i alhora és una zona amb un elevat risc d’incendis forestals, amb potencials i greus afectacions a la població que rodeja la seva massa boscosa.

Diferents ajuntaments d’aquestes comarques, han decidit fer un pas endavant, i apostar per la biomassa com a font d’energia renovable i recurs de millora de la biodiversitat dels seus boscos.

Inscripcions: enllaç a formulari

Per a més informació:
Clúster Bioenergia de Catalunya
A/e: info@clusterbioenergia.cat