Presentació de les ajudes a la digitalització: KIT DIGITAL per a les empreses


INSCRIPCIONS

El Kit Digital és una iniciativa de Red.es, organisme adscrit al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, i té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. El Kit Digital és una iniciativa de Red.es, organisme adscrit al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, i té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Actuacions subvencionables:

Seran subvencionables les despeses en què incorri el beneficiari per a l'adopció de les solucions de digitalització que responguin a alguna de les categories següents:

Lloc web i Presència a internet.

Comerç electrònic.

Gestió de xarxes socials.

Gestió de clients.

Business Intelligence i analítica.

Serveis d’oficina virtual.

Gestió de processos.

Factura electrònica.

Comunicacions segures.

Ciberseguretat

Presència avançada a internet (excepte per al segment I)

Marketplace (excepte per al segment I)

També podrà ser objecte de l’ajut la substitució d’alguna de les solucions de digitalització ja adoptades prèviament pel beneficiari sempre que la solució a substituir no compleixi algun dels requisits exigits per a cada categoria de solució (els requisits s’especifiquen a l’Annex IV de les Bases Reguladores).