FORMACIÓ SUBVENCIONADA: Aspectes fiscals i comptables per a autònoms


Aspectes fiscals i comptables que les persones autònomes han de conèixer sobre el seu negoci

Descripció: Acostar la mecànica dels impostos a les petites empreses, per tal que a través de la pràctica coneguin millor el seu contingut i puguin real

Informació sobre la inscripció: places limitades amb inscripció prèvia, Formulari d'inscripció.

Lloc:Centre de serveis a les empreses Nexes: c/ Doctor Barraquer, núm.3-5. Sant Sadurní d’Anoia
Horari: 9.30h - 13.30h
Dates del curs:dimarts 30 de maig 2023 i dijous 1 de juny 2023


CONTINGUTS

Sessió 1

- Aspectes fiscals a tenir en compte a efectes d'IRPF: els epígrafs d'activitat i el tractament fiscal de béns d'inversió.
- Els règims de tributació a efectes d'IRPF.
- El règim d'estimació directa normal, estimació directa simplificada i estimació objectiva: requisits, models tributaris, terminis i forma de presentació.
- Què m'interessa més? Estar en estimació directa o objectiva?
- Els aspectes comptables a efectes d'IRPF: els llibres comptables.


Sessió 2

- Aspectes fiscals a tenir en compte a efectes d'IVA: els tipus d'IVA i el Registre d'Operadors Intracomunitaris.
- Els règims de tributació a efectes d'IVA.
- El règim general d'IVA i el règim especial simplificat: requisits, models tributaris,terminis i formes de presentació.
- El règim especial del recàrrec d'equivalència: requisits.
- El règim especial de criteri de caixa: requisits.
- Què m'interessa més? Estar en règim general o en en règim especial simplificat?
- Els aspectes comptables a efectes d'IVA: els llibres de registres comptables.
- Les retencions de treballadors/es, professionals i mòduls: requisits, models tributaris, termini i formes de presentació.